rodzina na swoim

  Kredyt z dopłatami Skarbu Państwa w ramach rządowego programu "Rodzina na Swoim" polega na tym, że w ciągu pierwszych 8 lat spłaty kredytu część (do 50%) należnych bankowi odsetek pokrywana jest przez Skarb Państwa. Dopłaty do oprocentowania realizowane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

  Kredyt jest udzielany na podstawie Ustawy z dnia 08 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dziennik Ustaw nr 183 z dnia 11 października 2006 r., poz. 1354) z późn. zm.

  Kto może ubiegać się o kredyt Rodzina na Swoim?

  Zgodnie z w/w ustawą, kredyt z dopłatami Skarbu Państwa w ramach programu "Rodzina na Swoim" przewidziany jest dla:

 • małżeństwa kupującego pierwsze mieszkanie lub dom (w tym: zakup lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zakup lub budowę domu jednorodzinnego, nadbudowę lub przebudowę budynku mieszkalnego lub lokalu przeznaczonego na cele mieszkaniowe),

 • osoby samotnie wychowującej przynajmniej jedno dziecko (małoletnie dziecko; dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach; dziecko bez względu na jego wiek, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny),

 • małżeństwa lub osoba samotnie wychowującej dziecko, która nie posiada zdolności kredytowej, a istnieje możliwość przystąpienia do kredytu z osobą spokrewnioną z kredytobiorcą (rodzice, rodzeństwo, teściowie).

 • Kredyt z dopłatą udzielany jest w złotówkach. Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli kredyt preferencyjny został udzielony na lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, którego powierzchnia nie przekracza odpowiednio 75 m2 i 140 m2.

  Sprawdź, który bank da Ci najtańszy kredyt z dopłatą!

  Kto nie może skorzystać z preferencyjnego kredytu z dopłatą Skarbu Państwa?

  Zgodnie z w/w ustawą, kredytobiorca docelowy (oboje małżonków, bądź osoba samotnie wychowująca dziecko) nie może skorzystać z dopłat Skarbu Państwa w ramach programu "Rodzina na Swoim" jeżeli w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego jest:

 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,

 • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

 • osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego*,

 • najemcą lokalu mieszkalnego*.

 • * Osoby, które są nejemcami lokalu mieszkalnego lub którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego mogą skorzystać z rządowego programu dopłat jeżeli w momencie zawierania umowy kredytu preferencyjnego, zobowiążą się pisemnie do:

 • wypowiedzenia członkowska w spółdzielni mieszkaniowej, w której przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawdo do lokalu mieszkalnego, lub do zrzeczenia się tego prawa,

 • rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego - w terminie sześciu miesięcy od dnia uzyskania własności lokalu mieszkalnego, własności domu jednorodzinnego lub uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na które został udzielony kredyt preferencyjny, a w przypadku kredytu preferencyjnego udzielonego na budowę domu jednorodzinnego - w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym osoba ta może zgodnie z prawem przystąpić do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego.

zadzwoń

+48

lub wypełnij formularz

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z regulaminem.

reprezentacja

znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę